Plutselig Musikk på Bryggen

Plutselig Musikk på Bryggen

Den 31. august 2012 klarna haustregnet for ei stund, så eg kunne ta med klavikordet og spele på Bryggen. Det var svært utfordrande å fange den konsentrasjonen som skal til for å lytte til intens klavikordmusikk frå dei som gjekk forbi – som forventa! Likevel var det fleire som stoppa og lytta med interesse.
Fordi klavikordet volummessig er eit mildt sagt nabovenleg instrument, måtte eg bruke forsterking utandørs. Dette gjorde kanskje at eg mista den ekstreme intimiteten som elles er ein viktig kvalitet ved instrumentet.

Eg prøvde også her ut skilnaden mellom å spele i “nøytrale” klede – her kvardagsklede, og barokkjole. Som i Hanseatisk Museum såg det ut til at barokkjolen vart ein interessefangar. Dei som verkeleg var interesserte i musikken stoppa likevel uansett kva eg hadde på meg.

 

 

Comments are closed.
Secured By miniOrange