Konsert på Damsgård Hovedgård med Ingvill M. Holter

Konsert på Damsgård Hovedgård med Ingvill M. Holter

Tandeleier 1, 17. juni 2012

Ein treng tid for å ta inn alle aspekt ved musikalsk stoff. På konsertar speler ein stykkjet éin gong, og publikum har ingen sjanse til å få med seg alle nyansane og lag av forståing som utøvarane har brukt lang tid på å førebu og setje seg inn i.

I denne konserten brukte me ein time på å presentere 15 minutter musikk. Me diskuterte med publikum dei ulike nyansane som oppsto ved ulike måtar å framføre musikken på:
Instrumentalmusikk vart tilført tekst, teksten vart presentert på norsk, både munnleg og projisert på veggen.

Det kom mange fine innspel frå publikum, og eg er svært takksam for deira generøsitet.
Konseptet vil bli vidareutvikla, og nye eksepriment vil finne stad i løpet av hausten, sjå planar her.

Konserten var arrangert i samarbeid med foreningen Antikk Musikk og Bymuseet i Bergen.

Comments are closed.