TANDELEIER 2

TANDELEIER 2

Konsert med Ingvill Holter (sopran)

Ein treng tid for å ta inn alle aspekt ved musikalsk stoff. På dei aller fleste konsertar speler ein musikken éin gong, og publikum har ingen sjanse til å få med seg detaljane. Presentasjonsforma gjer også inntrykk av at det berre finnest éin ideell måte å spele musikken på, og så er det berre om å gjere at utøvaren er flink nok, slik at ho får det til. Denne konserten bruker ein time på å presentere 15 minutter musikk. Utøvarar og publikum diskuterer saman dei ulike nyansane som oppstår ved ulike måtar å framføre musikken på. Me ser spesielt på kva som skjer med oppfattinga av instrumentalmusikk når ein tilfører tekst.

Konserten blei arrangert i samarbeid med Logen Teater og Kafe Chagall, 16. september 2012.

 

Comments are closed.