Tekst publisert!

Tekst publisert!

DeClavicordioXIforsideThumbnailRefleksjonar kring mine “Plutselige Konsertar” samt Tandeleier, og den moderne konsertsituasjonen versus historisk konsertering har endeleg kome ut:

«Sharing the affects of the music» in De Clavichordio XI, Proceedings of the XI International Clavichord Symposium, Magnano, 3 − 7. September 2013. Eds. Bernard Brauchli, Alberto Galazzo, Judith Wardman. International Centre for Clavichord Studies. Copyright 2014, Musica Antica a Magnano.

Boka kan kjøpast frå det Internasjonale Klavikordsenteret i Magnano. Den blir også snart å finne på Universitetsbiblioteket i Bergen.

Comments are closed.